Preserving, Promoting, Revitalising Art & Culture

Ghani Khan’s Badshahi Da Jahan Sa Krre By Shakir Zeb

Nov 28, 2021 | Shakir Zeb

Song: Badshahi Da Jahan Sa Kre
Vocals & Music: Shakir Zeb
Lyrics: Ghani Khan
D.O.P: Usman Khan